CO2 PRESTATIELADDER


Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is energie reductie en specifiek CO2-reductie een belangrijk onderdeel. Ook Kuurman Noord en Kumbo Noord levert haar bijdrage aan de reductie van CO2uitstoot. Dit via de reductie van uitstoot van de eigen activiteiten en via het leveren van duurzame oplossingen aan klanten. 
Kuurman/Kumbo analyseert haar CO2 uitstoot via de Carbon Footprint  Analyse. Dit wordt ook wel de ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ genoemd en is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit – of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen. 


Documenten: 
- Co2 reductieplan d-5-co2-reductieplan-2020kuurman1.pdf 
- Keteniniatiatief http://www.kuurman.nl/online/upload/d-5-3d1-actievedeelnameaan-initiatieven-2017.pdf
- Nieuwsbrief 1 2017 d-5-3.c.1-nieuwsbrief-kuurmanco2-1-2017.pdf